03:37

کلیپ اهنگ غمگین “برخیز با داغ نهان برگیر این بار گران” از محمد اصفهانی + دانلود mp3

کلیپ اهنگ غمگین “برخیز با داغ نهان برگیر این بار گران” از محمد اصفهانی قسمتی از متن اهنگ گِریه نَکن میگُذرد این شَب مِحنت بار…. یوسُف تو شُهره شود بر سر هر بازار فردا کاروان...