03:39

اهنگ زيبای روح جنگل سیاه با دست شاخه هاش داره روح من رو میگیره تا یه لحظه میمونم ! جغدها توو گوش هم میگن پلنگ زخمی میی مییره می میییره + لينک مستقيم

اهنگ زيبای روح جنگل سیاه با دست شاخه هاش داره روح من رو میگیره تا یه لحظه میمونم ! جغدها توو گوش هم میگن پلنگ زخمی میی مییره می میییره...